OPPlev Marineholmen - ILAB presenterer

OPPlev Marineholmen - ILAB presenterer

ILAB presenterer sitt arbeid;

Tjenestene er basert på ILAB´s kompetanse innen fiskefysiologi, fiskehelse, vekst og teknisk drift av landbasert akvakulturanlegg. Med sin beliggenhet ligger også forholdene til rette for å dra veksel på spisskompetanse som Universitetet i Bergen har opparbeidet seg innen akvakultur.

ILAB sitt laboratorium har 22 akvalaboratorier med 225 fiskekar i ulike størrelser og mer enn 120 vannkvaliteter. Fasilitetene er eid av den norske stat ved Universitetet i Bergen, der forvaltning og bruk er regulert gjennom egen avtale mellom Universitetet i Bergen og ILAB.

OPPlev Marineholmen - ILAB presenterer
Dato: Fredag 29. September
Tidspunkt: 14:45 - 15:05
Sted: Havlaboratoriet, Thormøhlens gate 41
Legg til i kalender

Gratis

Meld meg på


Arrangementsoversikt