GODE OPPSPILLERE BYGGER OPP

For å fremme innovasjonsarbeidet og entreprenørskapsånden som finnes i regionen vår kreves det godt samspill. Det er flere som bidrar til at OPP skal bli så interessant og mangfoldig som mulig. 

Gaute Moldestad

SIVA

SIVA støtter Innovasjonsuken OPP som del av sitt 50 års jubileum

Sivas samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt kompetanse. Vi ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen. Siva har en unik rolle som nasjonal tilrettelegger. Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner – 130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk. Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastning. Gaute Moldestad, Fagansvarlig for klynger og industri i Siva, kommer på OPPlev Marineholmen.

Anders Haugland

Bergen Teknologioverføring

BTO/Nyskapingsparken huser mange av byens flittige gründere. 

” Vi i Bergen Teknologioverføring er stolt støttespiller for innovasjonsuken OPP og vi gleder oss til å vise frem hvordan nyskaping bidrar til stor verdiskaping for regionen vår. Vi opplever rekordstor pågang fra forskere og gründere med gode og innovative ideer, og Innovasjonsuken OPP er en gylden anledning til å løfte frem disse og inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi BTO mener det er svært viktig for regionen at forskningsinstitusjoner, næringsliv, myndigheter, investorer og gründere møtes og samhandler. Innovasjonsuke OPP er en arena som vil bidra til dette. Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen”. 

Erlend Waaler

DNB

DNB står bak årets store fest – Entreprenørskapsfesten.

DNB ønsker å bidra til økt fokus på innovasjon og entreprenørskap. Gjennom sin egen avdeling i Oppstartslosene har de hjulpet gründere og selskaper med å komme igang, opprette aksjeselskap og finne til rette nødvendig kapital. Med slagordet Bank fra A-Å viser de at det ikke bare er huslån og forsikring banken kan hjelpe med. DNB ønsker å være en viktig støttespiller for både oppstartselskaper, seriegründere, etablerte selskaper og investorer. De skal som vanlig arrangere den store Entreprenørskapsfesten på onsdagen. Årets viktigste fest for de som er interessert i entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging. 

Per Arve Frøyen

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge jobber med å tilrettelegge for oppstartsbedrifter i regionen vår.

Innovasjonsuken OPP er en utrolig god anledning for gründere til å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Det er også en veldig viktig arena for å bygge nettverk. Vi er veldig fornøyd med at det opprettes arrangement utenfor Bergen også, for det er så utrolig mye spennende som skjer ute i distriktene. Innovasjon Norge skal blant annet være med å arrangere kurs i sosiale medier sammen med Keyteq og skal få til et samarbeidsarrangement med NCE Media – klyngen for medieselskap i Bergen.

Tone Hardtvedt

Invest In Bergen

Invest in Bergen hjelper bedrifter med å etablere og lykkes i Bergen.

Invest in Bergen gjør en viktig jobb med å hjelpe selskaper med å etablere seg i Bergen og regionen vår. Invest in Bergen er en offisiell organisasjon som jobber for å få flere investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen. Invest in Bergen har godt nettverk i regionen og kjenner godt til de viktigste næringene og klyngene i Bergensregionen . Invest in Bergen ønsker å bidra til OPP fordi de tror at et slikt arrangement er viktig for vise frem regionen for mennesker og selskaper utenfor regionen vår. 

Stig Rydland

Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er nettverket for Bergens næringsliv. 

Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen. Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

Andreas Grimen

Rådgiver Næringsseksjonen, Bergen Kommune

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet.

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, BTO/Nyskapingsparken, Connect Vest-Norge, Impact HUB Bergen og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som «hipser» en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under OPP! Andreas Grimen sitter som representant fra Bergen Kommune i OPP sin styringsgruppe og tar imot kandidater til Etablererprisen. 

Tonje Marie Solsvik

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune stimulerer til innovasjon i regionen vår. 

Fylkeskommunen ønsker å sikre etablerere god rettleiing og hjelp i alle faser. Det er viktig at mangfoldet av tiltak for entreprenørskap som blir satt i verk i Bergen også blir gjort tilgjengelig for hele fylket. Vi finansierer prosjekter, tilbyr rettlednings - og kompetansetjenester og støtter opp om nettverk og klynger. Noen eksempler på innsatsområder er finansiering av utviklingstiltak, tilrettelegging for etablererer, fremme internasjonalt potensiale ved bruk av fylkeskommunen sitt internasjonale nettverk, og å stimulere til prosjekt og kompetanseutvikling i klynger og næringshager. Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hordaland arrangerer årlig konferansen Kom-an. Konferansen ble i år gjennomført på Media City Bergen, torsdag 30.august. Årets tema var «Nettverksbygging: evna til å ha flaks?»

Olav Balandin

Gründer og drivkraft bak First Tuesday

First Tuesday er en viktig nettverksarena for næringsliv & gründere.

First Tuesday i Bergen er Vestlandets største nettverk for gründer og IT-miljøet. Det er et uformelt nettverk som består av mennesker som har reell nytte av hverandres kompetanse. Samtidig byr hvert arrangement deltagerne på interessante foredrag og forfriskninger, en kombinasjon som gjør First Tuesday til en både faglig- og sosial møteplass. Olav jobber også som gründer med selskapene DiggEcard og SeniorDevOnly. 

Kathrine Marthinsen

Gründer av Folkelig

Kathrine Marthinsen representerer gründermiljøet i byen. 

Kathrine er en sosial entreprenør og driver selskapet Folkelig, som utvikler verktøy for folkehelsearbeid, lokalt og nasjonalt. I tillegg driver Folkelig ulike innovasjonsworkshops med design thinking som metode, og arrangerer blant annet Cyclehack årlig. Kathrine er engasjert i å bygge entreprenørskapsmiljøet i Bergen, og har blant annet fått SIX - Social Innovation Exchange til byen, en serie med frokostmøter innen samfunnsinnovasjon, delingsøkonomi og urban utvikling, i samarbeid med Impact HUB Bergen. Hun har også vært med og etablere Startup Weekend i Bergen, og er en del av det globale nettverket av Startup Weekend fasilitatorer og Community Leaders gjennom Techstars. 

Ralph von Minden

Bærebjelke

Ralph von Minden bidrar aktivt inn i styringsgruppen.

Ralph har mange jern i ilden, og jobber blant annet med “Bærebjelke” som ønsker at bedrifter, organisasjoner og forbrukere skal ta større sosialt ansvar. Han er også et aktivt medlem hos Impact HUB, og har også fungert som Daglig leder her. Han er svært god på språklig formidling, PR og markedskommunikasjon. Ralph sitter i styringsgruppen for OPP, og vi er svært glad for å ha han med på laget! 

Christina Sundli-Härdig

IHärdig

IHärdig er et gründerselskap som skal hjelpe folk å bli bedre på kommunikasjon og markedsføring

Christina Sundli-Härdig har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har også vært delaktig i Startup-miljøet i Bergen. Hun jobbet tidligere hos Kavli og Q-Meieriene og var ansvarlig for den digitale kommunikasjonen og ulike satsningsområdene. Christina er en innhold- og konseptrådgiver som brenner for helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler. Det handler om å forstå brukerne, nå oppdragsgivers målsetninger og samtidig skape gode brukeropplevelser. Brukerne skal bli inspirert og engasjert. Vi er glad for å ha Christina med på laget!

Jannicke Allers

Allers Invest AS

Jannicke Allers brenner for å koble gründere med de rette investorene!

Jannicke Allers driver sitt eget selskap og jobber aktivt opp mot selskaper hun også investerer i gjennom eget selskap og gjennom ulike englenettverk. Hun har jobbet i Statoil i flere år med kommunikasjon som hovedfelt. Hun er aktiv i StartupMatcher, Norway Summit, Tripod Capital Collective og BAN. Hun brenner for gode koblinger mellom oppstartselskaper og nødvendig kapital i startfasen. Vi er stolte over å ha med oss Jannicke i styringsgruppen for 2018! 

Stine Fantoft Berg

Bergen Design Festival

Våre gode venner i søsterfestivalen Bergen Design Festival!

Bergen Design Festival har over flere år vært en viktig arena for design, innovasjon og nytenkning! I 2017 fant Innovasjonsuken OPP og Bergen Design Festival ut at vi kunne jobbe litt tettere, og samarbeide rundt noen arrangement iløpet av uken. Det er når mennesker og kompetanse fra ulike bransjer, møtes, snakker sammen og velger å samarbeide at det skjer spennende ting! Vi tror også at samarbeidet vårt gjør at flere blir oppmerksom på alle de gode initiativene som skjer i regionen vår. Også i 2018 har vi valgt å gå samlet gjennom den mest spennende uken i september. Vi skal ha felles åpningsfest på Grand, og vi samarbeider rundt flere arrangement! Stine er festivalsjef og sitter i styringsgruppen for OPP! 

VÅRE FINANSIELLE OPPSPILLERE
Dette er aktører som både er med å finansierer Innovasjonsuken OPP og deltar i styringsgruppen. 

 

VÅRE GODE OPPMUNTRERE
Dette er aktører som er viktige samarbeidspartnere for OPP og som deltar i styringsgruppen.