SAVE THE DATE 14.-23.SEPTEMBER

ALLE MANN TIL PUMPENE


For å fremme innovasjonsarbeidet og entreprenørskapsånden som finnes i regionen vår kreves det godt samspill. Det er flere som bidrar til at OPP skal bli så interessant og mangfoldig som mulig. 

Anders Haugland

Bergen Teknologioverføring

BTO/Nyskapingsparken huser mange av byens flittige gründere. 

” Vi i Bergen Teknologioverføring er stolt støttespiller for innovasjonsuken OPP og vi gleder oss til å vise frem hvordan nyskaping bidrar til stor verdiskaping for regionen vår. Vi opplever rekordstor pågang fra forskere og gründere med gode og innovative ideer, og Innovasjonsuken OPP er en gylden anledning til å løfte frem disse og inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi BTO mener det er svært viktig for regionen at forskningsinstitusjoner, næringsliv, myndigheter, investorer og gründere møtes og samhandler. Innovasjonsuke OPP er en arena som vil bidra til dette. Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen”. 

Erlend Waaler

DNB

DNB står bak årets store fest – Entreprenørskapsfesten.

DNB ønsker å bidra til økt fokus på innovasjon og entreprenørskap. Gjennom sin egen avdeling i Oppstartslosene har de hjulpet gründere og selskaper med å komme igang, opprette aksjeselskap og finne til rette nødvendig kapital. Med slagordet Bank fra A-Å viser de at det ikke bare er huslån og forsikring banken kan hjelpe med. DNB ønsker å være en viktig støttespiller for både oppstartselskaper, seriegründere, etablerte selskaper og investorer. De skal som vanlig arrangere den store Entreprenørskapsfesten på onsdagen. Årets viktigste fest for de som er interessert i entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging. 

Per Arve Frøyen

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge jobber med å tilrettelegge for oppstartsbedrifter i regionen vår.

Innovasjonsuken OPP er en utrolig god anledning for gründere til å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Det er også en veldig viktig arena for å bygge nettverk. Vi er veldig fornøyd med at det opprettes arrangement utenfor Bergen også, for det er så utrolig mye spennende som skjer ute i distriktene. Innovasjon Norge skal blant annet være med å arrangere kurs i sosiale medier sammen med Keyteq og skal få til et samarbeidsarrangement med NCE Media – klyngen for medieselskap i Bergen.

Tone Hardtvedt

Invest In Bergen

Invest in Bergen hjelper bedrifter med å etablere og lykkes i Bergen.

Invest in Bergen gjør en viktig jobb med å hjelpe selskaper med å etablere seg i Bergen og regionen vår. Invest in Bergen er en offisiell organisasjon som jobber for å få flere investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen. Invest in Bergen har godt nettverk i regionen og kjenner godt til de viktigste næringene og klyngene i Bergensregionen . Invest in Bergen ønsker å bidra til OPP fordi de tror at et slikt arrangement er viktig for vise frem regionen for mennesker og selskaper utenfor regionen vår. 

Stig Rydland

Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er nettverket for Bergens næringsliv. 

Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen. Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

Elin Sjødin Drange

Næringssjef, Bergen Kommune

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet.

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, BTO/Nyskapingsparken, Connect Vest-Norge, Impact HUB Bergen og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som «hipser» en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under Åpningsfesten for OPP mandag 25. september som skjer hos Bergen Works fra kl.18:00.

Jon Erik Vollan

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune stimulerer til innovasjon i regionen vår. 

Fylkeskommunen ønsker å sikre etablerere god rettleiing og hjelp i alle faser. Det er viktig at mangfoldet av tiltak for entreprenørskap som blir sett i verk i Bergen også blir gjort tilgjengelig for hele fylket. Vi finansierer prosjekter, tilbyr rettlednings - og kompetansetjenester og støtter opp om nettverk eller grupper av bedrifter.  Noen eksempler på innsatsområder er finansiering som direkte bedriftsstøtte, tilrettelegging for etablererer, hjelp til profilering og internasjonalisering, og å stimulere til prosjekt og kompetanseutvikling i klynger og næringshagar. Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hordaland arrangerer konferansen Kom-an under temaet “OPP av siloen” på onsdagen. 

Olav Balandin

Gründer og drivkraft bak First Tuesday

First Tuesday er en viktig nettverksarena for næringsliv & gründere.

First Tuesday i Bergen er Vestlandets største nettverk for gründer og IT-miljøet. Det er et uformelt nettverk som består av mennesker som har reell nytte av hverandres kompetanse. Samtidig byr hvert arrangement deltagerne på interessante foredrag og forfriskninger, en kombinasjon som gjør First Tuesday til en både faglig- og sosial møteplass. Olav jobber også som gründer med selskapene DiggEcard og SeniorDevOnly. 

Kathrine Marthinsen

Folkelig

Kathrine Marthinsen representerer gründermiljøet i byen. 

Kathrine er en sosial entreprenør og driver selskapet Folkelig, som utvikler verktøy for folkehelsearbeid, lokalt og nasjonalt. I tillegg driver Folkelig ulike innovasjonsworkshops med design thinking som metode, og arrangerer blant annet Cyclehack årlig. Kathrine er engasjert i å bygge entreprenørskapsmiljøet i Bergen, og har blant annet fått SIX - Social Innovation Exchange til byen, en serie med frokostmøter innen samfunnsinnovasjon, delingsøkonomi og urban utvikling, i samarbeid med Impact HUB Bergen. Hun har også vært med og etablere Startup Weekend i Bergen, og er en del av det globale nettverket av Startup Weekend fasilitatorer og Community Leaders gjennom Techstars. Kathrine er en svært driftig aktør som vi er glad for å ha med som samarbeidspartner for innovasjonsuken OPP 2017.

Christina Sundli-Härdig

IHärdig

IHärdig er et gründerselskap som skal hjelpe folk å bli bedre på kommunikasjon og markedsføring

Christina Sundli-Härdig har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har også vært delaktig i Startup-miljøet i Bergen. Hun jobbet tidligere hos Kavli og Q-Meieriene og var ansvarlig for den digitale kommunikasjonen og ulike satsningsområdene. Christina er en innhold- og konseptrådgiver som brenner for helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler. Det handler om å forstå brukerne, nå oppdragsgivers målsetninger og samtidig skape gode brukeropplevelser. Brukerne skal bli inspirert og engasjert. Vi er glad for å ha Christina med på laget!

VÅRE FINANSIELLE OPPSPILLERE
Dette er aktører som både er med å finansierer Innovasjonsuken OPP og deltar i styringsgruppen. 

 

VÅRE GODE OPPMUNTRERE
Dette er aktører som er viktige samarbeidspartnere for OPP og som deltar i styringsgruppen.