SAVE THE DATE 17.-21.SEPTEMBER

MELD INN DITT ARRANGEMENT

 


Det er veldig enkelt å være arrangør for et event under OPP. Som arrangør legger dere selv inn informasjon om og sørger for selve gjennomføringen av arrangementet. Vi sprer det gode ord om dere og deres arrangement. 

Erlend Waaler

DNB

DNB NXT – Et arrangement i regi av DNB etterfulgt av Entreprenørskapsfesten

DNB, ved Erlend Waaler, står for regien av et av Innovasjonsuken OPP sine hovedarrangement. DNB NXT skal avholdes i DNB sine lokaler i Solheimsviken, og avsluttes med den årlige Entreprenørskapsfesten. Denne dagen vil du få muligheten til å høre internasjonale foredragsholdere og lære mer om fremtidens fintech bransje. Her er det mange muligheter og utfordringer for selv Norges største bank. På kvelden er det den årlige Entreprenørskapsfesten, hvor det blir nettverksbygging i godt lag. 

Martin Hirth

Greensight

Green Energy Day – et arrangement i regi av Greensight og BKK om grønn teknologi og forretningsmuligheter

Greensight og BKK skal arrangere en konferanse hvor fokus handler om konkrete grønne løsninger og forretningsmuligheter. For vår del er det naturlig å bli en del av innovasjonsuken OPP. Norge har gode forutsetninger for å bli ledende på grønn teknologi. Da trengs det gründere, skapervilje og mennesker fra ulike bransjer som møtes og stikker hodene sammen. Det prøver vi å få til på vår konferanse og med felles markedsføring og sosiale treff gjennom Opp tror vi sjansen for å lykkes med blir større. For oss er det naturlig å legge vår konferanse til Innovasjonsuken OPP, slik at vi kan få økt oppmerksomhet. 

Owe Hagesæther

GCE Subsea

Innovasjon i Havrommet – Havklyngene

GCE Subsea jobber tett med de andre havklyngene og innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet på BTO/Nyskapningsparken på Marineholmen. Vi ser at subseateknologi kan være en 'enabling technology' for å sikre fremtidig bærekraftig utvikling av ressursene i havet, sier Owe Hagesæther.