Tryg: Fra vakuum til åpen innovasjon

Tryg: Fra vakuum til åpen innovasjon

Tryg har en visjon om å være en tydelig aktør som satser på innovasjon og nyskaping. Selskapet har gjort en rekke grep for at det ikke bare skal være en god intensjon på et stykke papir, men gi reell endring i måten vi arbeider, og leverer verdi til våre kunder. Selskapet ser et rom for samarbeid om løsninger i den privat/offentlige sfæren omkring helse og velferd i fremtidens Norge.

Tryg ønsker å invitere til idemyldring og utvikling i felleskap. Vi deler erfaringer om hva vi har gjort og lært, og utfordrer til å by inn med ideer til fremtidens løsninger.

Foredragsholdere: Kathrine Bjerga Tøraasen og Jannicke Schumann-Olsen fra "New Business and Customer innovation", Tryg

Tryg: Fra vakuum til åpen innovasjon
Dato: Onsdag 27. September
Tidspunkt: 10:15 - 11:30
Sted: Litteraturhuset, Østre Skostredet 5, 5017 BERGEN
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt