STARTE OG DRIVE BEDRIFT DAGEN - Næringshagane

STARTE OG DRIVE BEDRIFT DAGEN - Næringshagane

Arrangerast av Brønnøysundregistra i samarbeid med Nordhordland Næringshage og Gulen og Masfjorden Næringshage.

Starte og drive-dagen er eit tilbod til deg som vurdera å starte eigen bedrift. På éin dag får du mange korte faglege innlegg som skal gjere det enklare, raskare og tryggare å ta steget til å starte eige føretak. Seminaret passar også godt for nyetablerte og andre bedrifter som treng påfyll av informasjon.Program

08.30 Oppmøte og registrering

08.55 Velkommen og praktisk info

09.05 Eg starta for meg sjølv – Kilstraumen Brygge fortel om si reise frå idé til oppstart og drift

09.45 Lokal gründerhjelp v/Næringshagane for utvikling og vekst

10.00 Marknad for produktet/tenesta v/Innovasjon Norge

10.15 Altinn Starte og drive bedrift informasjonsportal

10.30 Pause - velkommen til mingling og nettverksbygging

10.50 Domenenamn – ein smart start v/Norid

11.10 Val av selskapsform, namn på bedrifta og registrering v/ Føretaksregisteret

11.20 Patent, varemerke og design v/Patentstyret

11.35 Kort om skatt og mva for næringsdrivande v/Magnus Legal

11.50 Etablering, dagpengar, sjukepengerettigheiter v/NAV

12.05 Matbit/kaffi - velkommen til mingling og nettverksbygging

12.45 Bank/finansiering v/Sparebanken Vest

13.00 Marknadsføring av bedrifta v/Argonville Media

13.15 Føre eige rekneskap eller sette det bort til profesjonelle v/Azets i Bergen

13.30 Skaff deg informasjon om samarbeidspartnarar og konkurrentar v/Brønnøysundregistera

13.45 Oppsummering, nettverksbygging, personlege avtalar med føredragshaldarane og Næringshagane.

14.30 AvslutningMeir informasjon: http://www.gmnh.no/nytt-fraring-hagane/starte-og-drive-bedrift-dagen

Velkommen på kurs!

STARTE OG DRIVE BEDRIFT DAGEN - Næringshagane
Dato: Tirsdag 26. September
Tidspunkt: 08:30 - 14:30
Sted: Kilstraumen Brygge
Legg til i kalender

Gratis

Meld meg på


Arrangementsoversikt