Snøskredsikkerhet – Teknologi for økt sikkerhet i friluftsliv og redningstjenester

Snøskredsikkerhet – Teknologi for økt sikkerhet i friluftsliv og redningstjenester

Springbrett er en møtearena der gründerne får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel. Slik får de utvikle sin forretningstrategi, forbedre forretningsplanen og forberede selskapet til møtet med investorer og strategiske samarbeidspartnere. Panelet er tilpasset bedriftens behov og består av ressurspersoner som jurister, patenteksperter, investorer og personer med kunnskap om relevant marked. For å få anledning til å være ressursperson må man være medlem i Connect.

Denne gangen er Connect Vest sitt Springbrett åpent for alle!
På denne måten kan deltakere lære hvordan en slik prosess er, og man vil også få anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til selskapene.

TEMA: Nytt og innovativt sikkerhetssystem rettet mot snøskred. Betydelig internasjonalt marked, patenteringsarbeid er igangsatt.

Sammendrag:
Selskapet ble etablert i 2016 med kontor i Bergen. Nøkkelpersoner har samlet 15 års erfaring fra ulike relevante teknologiselskaper, og har i lengre tid arbeidet med utvikling av et nytt og innovativt sikkerhetssystem rettet mot snøskred. Selskapet har støtte fra relevante forskningsgrupper innen medisin samt fra flere erfarne og kompetente støttespillere bl.a. innen snøskred.

Systemet kan brukes både alene og sammen med utstyr som eksisterer i dagens marked. Produktet finnes ikke i markedet per i dag, og vil kunne øke antall overlevende i snøskred med opp mot 50%. Selskapet har som målsetning å oppnå internasjonal anerkjennelse for produktet/løsningen til bruk i både privat, militær og profesjonell sektor.

Selskapet har startet arbeidet med patentering på produktet/løsningen, og sikter mot påfølgende internasjonale patenter for en rekke land.

Selskapet har utviklet et bredt internasjonalt nettverk med avtaler om samarbeid samt kompetansedeling for utvikling av teknologi og kommende produkter. Selskapet er nå i en posisjon hvor det har behov for kapital for videre drift og kommersialisering.

Selskapet har allerede fått bekreftet interesse fra Nordens største leverandør av sportsutstyr samt vinteravdelingen til Forsvaret. Det er også generell interesse fra snøskredeksperter og profesjonell sektor om å få et slikt produkt ut i markedet. Selskapet har med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge utarbeidet analyse/rapport som viser at verdensmarkedet er betydelig.

Snøskredsikkerhet – Teknologi for økt sikkerhet i friluftsliv og redningstjenester
Dato: Mandag 25. September
Tidspunkt: 10:30 - 12:00
Sted: Fana Sparebank, Kaigaten 8
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt