Powercoupling

Powercoupling

Med den hurtige fremveksten av nye teknologier som påvirker forretningsmodellene til en rekke virksomheter, sammenholdt med en bølge av nye disruptive teknologistartups, har samarbeidet mellom etablerte virksomheter og startups kommet i fokus det siste året. Vi arrangerer et seminar hvor vi ser på hva som er viktig for å få til et optimalt samarbeid.

Advokatene Stig Nordal og Gisle Årnes vil gi en overordnet gjennomgang og innføring i temaet powercoupling, samt se på bruk av juridiske verktøy for å få til et godt samarbeid mellom etablerte og startups.

Case study: Quantfolio og Skandiabanken kommer for å dele sine erfaringer, henholdsvis fra startupsiden og den etablerte siden, fra det samarbeidet de har inngått.

Powercoupling
Dato: Onsdag 27. September
Tidspunkt: 12:30 - 13:30
Sted: BTO/Nyskapingsparken, 2.etg, Vil Vite
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt