OPPlev Marineholmen: AlfGundersen presenterer Marineholmens nye profil

OPPlev Marineholmen: AlfGundersen presenterer Marineholmens nye profil

Marineholmens ambisjon er å samle hele den marine klyngen under en felles fane. Formålet med prosjektet har vært å etablere en felles identitet som også strekker seg utover de marine næringene og åpner opp for innovativt samarbeid mellom næring, forskning og utdanning — som et urbant innovasjonsdistrikt.

Design Thinking-metodikken har stått sentralt i arbeidet med den visuelle identiteten. Både visjon, verdier og visuell identitet er blitt til gjennom observasjoner og samtaler med brukere, en rekke fagmiljøer og ikke minst Marineholmen som oppdragsgiver.

Designer og prosjektleder forteller om prosessen og presenterer det endelige resultatet.

OPPlev Marineholmen: AlfGundersen presenterer Marineholmens nye profil
Dato: Fredag 29. September
Tidspunkt: 14:30 - 15:00
Sted: Cornerteateret
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt