Kom an 2017

Kom an 2017

Årets konferanse har temaet innovasjon i offentlig sektor. Vi samlast på ein holme utanfor Bergen og byr på gode opplevingar og eit spanande program. Kom an skjer under Innovasjonsuken OPP - veke 39!

Hovudtema er nettopp innovasjon i offentlig sektor, og korleis kan det offentlige bli betre? Sjølv små steg og enkle grep kan utgjere ein forskjell, men korleis?
Målgruppa er alle som arbeid med- og hjelper etablerarar, entreprenørar og gründerar i Hordaland. T.d næringstilsette i kommunane, ordførarar, rådmenn, næringssjef, tilsette i næringshagar, inkubatorar, utviklingsselskap, regionråd og tilsette i akademia.
Maks tal deltakarar i 2017: 70 stk.
Konferansen er gratis

Grunna organisatoriske høve, og kostnadsnivået på årets konferanse er det bindande påmelding. Påmeldte som ikkje deltek/ ikkje møter vert fakturert kr. 500,- for dette i etterkant av konferansen. Påmeldte kan melde seg av konferansen innan påmeldingsfristen.

Kom an 2017
Dato: Onsdag 27. September
Tidspunkt: 09:45 - 16:00
Sted: Cornelius sjømatrestaurant
Legg til i kalender

Gratis

Meld meg på


Arrangementsoversikt