Impact Challenge - Eldrevennlig Samfunn

Impact Challenge - Eldrevennlig Samfunn

Den 28 september kickstarter vi Impact Challenge - Eldrevennlig Samfunn -et gratis og tverrfaglig innovasjonsprogram i regi av Impact Hub Bergen i samarbeid med Kavlifondet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Sparebanken Vest.

Hvordan ønsker du at din alderdom skal se ut?

Impact Challenge ønsker i 2017 å ta et fremoverlent blikk på eldrebølgen, med fokus på hvordan vi kan tilrettelegge for at folk skal holde seg sunne og aktive, bo hjemme lenger eller være en ressurs lenger. Målet med programmet er å spre kunnskap og invitere til samarbeid på tvers av sektorer og generasjoner,og forhåpentligvis ende opp med noen konkrete løsninger på veien.

Vi har med oss spennende foredragsholdere og deltakere fra ledende forskningsmiljøer, gründerbedrifter, offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner, klynger og nettverk som skal være med å belyse barrierer og mulighetsrom vi står ovenfor inn mot eldrebølgen.

Har du en idé om hvordan vi kan skape mer eldrevennlig samfunn? Vi søker nå etter engasjerte gründerspirer, studenter, og andre som ønsker å delta i programmet gjennom høsten hele veien fra læringsfase til idéfangst.

Er du interessert? Fyll inn interesseskjema vedlagt, så kontakter vi deg!

Impact Challenge - Eldrevennlig Samfunn
Dato: Torsdag 28. September
Tidspunkt: 18:00 - 21:00
Sted: Impact Hub Bergen
Legg til i kalender

Gratis

Meld meg på


Arrangementsoversikt