Hvordan få 1 million kroner til studententreprenørskap?

Hvordan få 1 million kroner til studententreprenørskap?

Møt Travelogue - UiBs første STUD-ENT prosjekt! Kanskje kan du bli det neste?

Travelogue deler sine erfaringer om hvordan de klarte å få 1 million kroner gjennom STUD-ENT. De forteller om hva som skal til for å skape et godt prosjekt, hvordan de opplevde søknadsprosessen og hva det var som gjorde at de nådde opp i konkurransen. Her er hvordan de selv beskriver Travelogue:

"Vi er 5 tidligere mastergradsstudenter fra informasjonsvitenskap på UiB, hvorav 3 nå jobber fast i vår egen bedrift. Prosjektet begynte som et studentprosjekt i fagene Software Development og Artificial Intelligence, og etter to års utvikling mottok vi STUD-ENT midler fra Norges Forskningsråd til å jobbe videre med prosjektet. STUD-ENT programmet gir nyutdannede studenter med Mastergrad mulighet til å motta inntil 1 million kr for å videreutvikle og kommersialisere mastergradsprosjektet sitt til en arbeidsplass.

Gjennom samarbeidet med Bergen Teknologioverføring, har vi gjort de nødvendige markedsundersøkelser for å skrive søknad til forskningsrådet som igjen gav oss 1 million kroner til prosjektet. Dette har vært helt avgjørende for å videreføre prosjektet til en arbeidsplass.

Visjonen til Travelogue er at ingen ansatte skal måtte bruke tid på å føre reiseregning i etterkant av en yrkesreise.Hele regningen føres derfor i en app. Vi utvikler også systemer for godkjenning og integrasjoner mot økonomisystemer, myntet på mellomledere og økonomiansvarlige.

Businessmodellen er å supplere disse funksjonene til eksisterende systemer, og dermed dra nytte av deres brukermasser.Vi flytter inn i nyskapingsparken hos BTO i oktober, og skal lansere første versjon av programvaren allerede i november.

Nils-Eivind Holmedal, som er Bergen Teknologioverførings (BTO) gode hjelper for STUD-ENT-ordningen, kommer for å fortelle hvordan BTO kan støtte studenter som ønsker å søke.

UiBs nye innovasjonsrådgvier, Susan Johnsen, vil også være til stede for å informere om neste søknadsfrist for STUD-ENT som er 14.02.2018.

Les mer om STUD-ENT-ordningen her: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/STUDENT/1254026854792?lang=no

Les omtale av prosjektet på UiBs hjemmesider her: http://www.uib.no/infomedia/108003/studentprosjekt-f%C3%A5r-millionst%C3%B8tte-fra-forskningsr%C3%A5det

Travelogues hjemmesider: https://www.duodomain.no

Les mer om BTO her: https://bergento.no/

Hvordan få 1 million kroner til studententreprenørskap?
Dato: Fredag 29. September
Tidspunkt: 12:00 - 13:00
Sted: Studentsenteret, seminarrom C
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt