FRA IDÉ TIL MARKED MED FOKUS PÅ REISELIV

FRA IDÉ TIL MARKED MED FOKUS PÅ REISELIV

Veien fra til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. Vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien?

Hvordan søker du om finansiering fra Innovasjon Norge for å teste ut og videreutvikle ideen din?

Vi går gjennom krav, regler og gode råd. Lær om andre tilbud fra Innovasjon Norge, og få nyheter og innspill fra lokale samarbeidspartnere.

Etter arrangementet vil det være det være mulig å få korte, individuelle møter (maks - 15 minutter). Dersom du ønsker møte ber vi deg gi beskjed om dette når du melder deg på. Vi anbefaler at du forbereder deg på å presentere ideen/prosjektet på maks 5 minutter, slik at vi får bedre tid til samtale etterpå. Hvis du svarer på disse spørsmålene i presentasjonen så er sjansene større for at vi får en god samtale:

Hvem er kundene/markedet?
Hvilke problemer/behov tenker du løse?
Hva har du tenkt å utvikle? (produkt/tjeneste/annet)
Hvem er du og ditt team, og hvorfor skal akkurat dere gjøre dette?
Hva opplever du som den største utfordringen der du står nå?

I tillegg til Innovasjon Norge, kommer Amy Beth Henrickson fra Turistinformasjonen. Hun kommer til å ta opp:
Siste nytt fra Turistinformasjonen
Behovet for nye produkter og tjenester innen reiselivsbransjen
Hvor det er muligheter for vekst, utvikling og nye tilbud

Bli med!

FRA IDÉ TIL MARKED MED FOKUS PÅ REISELIV
Dato: Torsdag 28. September
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Sted: Næringshagen i Odda
Legg til i kalender

Påmelding

Arrangementsoversikt