Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer

Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer

Dette arrangementet er en del av Bergen Design Festival:
Denne morgenen får du høre mer om Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign som er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og Arkitektur Norge (DOGA) som skal øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i statlig sektor.
Program:

Vi må jobbe på nye måter.
Erfaring fra samarbeidet om Stimuleringsordningen - Sissel Kristin Hoel, senior rådgiver og ansvarlig for innovasjon og tjenestedesign samt Stimuleringsordningen i Difi - Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design og ansvarlig for Stimuleringsordningen i DOGA

Hvem har rett til førerkort? - Synnøve Vebostad, Seksjonsleder for førerkortkontoret i Vegdirektoratet og ansvarlig for direktoratssamarbeidet i prosjektet
Førerrett - Heidi Dolven, designer i Halogen. Åtte prosjekter som tar tak i ulike problemstillinger er igangsatt så langt i Stimuleringsordningen. Vilkår for førerett er et av disse og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet.

Flokete utfordringer satt i system
Adrian Paulsen, systemdesigner i Halogen
Paneldebatt i skjæringspunktet privat / offentlig sektor. Erfaringer fra prøving og eksperimentering.
Paneldeltakere er Synnøve Vebostad (Vegdirektoratet), Benedicte Wildhagen (DOGA), Heidi Dolven (Halogen), Monica Hannestad (Design Region Bergen) mfl. Fasilitator er Sissel Kristin Hoel (Difi).

Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer
Dato: Onsdag 27. September
Tidspunkt: 08:30 - 10:00
Sted: Litteraturhuset
Legg til i kalender

Gratis

Meld meg på


Arrangementsoversikt